Syfte och mål med projektet

Barn och unga ska må bra både under skola- och fritidstid. Skolan och fritidsgården (LAC) i området Ljustadalen vill tillsammans verka för en tryggare miljö för barn och ungdomar, syftet är att alla barn och unga i området ska känna sig trygga oavsett bakgrund och uppleva trygghet i meningsfulla sammanhang. Vi vill genom att integrera skolans och gårdens verksamheter specifikt fånga de barn/ungdomar som är i behov av olika stöd. Projektidén bygger på trygghets- och meningsskapande aktiviteter såväl inom skolans ram som inom fritid. Vi erbjuder klasser i estetiska ämnen såsom: artisteri, bild, dans, drama, kör, lättare matlagning, scenrörelse och sång.  Vi vill även stödja föräldrar genom att hålla föräldrastärkande aktiviteter.

Målet med projektet är att se en tydlig koppling mellan skola och fritid för vi tror att ett gott kamratskap och glädje på fritid, också ger ett gott kamratskap och glädje i skolarbetet! Det leder till en bättre nutid, och förhoppningsvis en ljusare framtid för alla.

 

Kommentering stängd.