Syfte och Mål

Skolan och fritidsgården i området Ljustadalen vill tillsammans verka för en tryggare miljö för barn och ungdomar. Vi vill genom att integrera våra verksamheter specifikt fånga de barn och ungdomar som är i behov av olika stöd. Projektidén bakom Ljust i Ljustadalen bygger på trygghets- och meninsgskapandeaktiviteter såväl inom skolans ram som inom fritid. Vi erbjuder barn och unga olika klasser i estetik: bild, dans ,drama, kör, matlagning, sång, och yoga.
Syftet är att alla barn och unga i området ska känna sig trygga i sig själva oavsett bakgrund och uppleva trygghet i meningsfulla sammanhang. Barn och unga ska må bra både under skol- och fritidstid. Ett annat syfte är att genom föräldraaktiviteter underlätta och stödja föräldrarollen.
Målet är att vi vill erbjuda aktiviteter som är integrerade med skolans vardag och elevernas fritid. Vi vill genom projektet se en tydlig koppling mellan skola och fritid. Gott kamratskap och glädje på fritiden, ger också gott kamratskap och glädje i skolarbetet, vilket leder till en ljusare framtid för alla.